Nghề an toàn sức khỏe môi trường (HSE)

Nghề an toàn sức khỏe môi trường (HSE) chuyên nghiên cứu về nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo môi  trường làm việc, ngăn ngừa ô nhiễm. Nghề này dựa trên các lĩnh vực kỹ thuật an toàn, sức khỏe, môi trường và những nguyên tắc cụ thể và bao gồm các chức năng chính như sau:

Xác định và đánh giá các điều kiện an toàn trong lao động sản xuất, đảm bảo sức khỏe và môi trường; thực hành đánh giá mức độ nghiêm trọng của các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, sức khỏe và môi trường……khả năng có thể xảy ra và mất kiểm soát an toàn cũng như các phương pháp, quy trình để giải quyết các sự cố; thông tin cho những người có liên quan về vấn đề an toàn lao động, sức khỏe và môi trường; đo lường và đánh giá các hệ thống an toàn sức khỏe và môi trường để đề xuất phương án tối ưu.

Hiện nay, nghề  HSE  hướng tới việc ngăn ngừa, dự đoán các rủi ro, báo cáo, đảm bảo các chỉ số có liên quan để bảo vệ người lao động và môi trường cũng như phát triển, đề xuất các điều kiện pháp luật quốc gia, quốc tế, không chỉ trong lĩnh vực an toàn lao động, mà còn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn bảo vệ môi trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *