Thành tích an toàn tạo nên thành tích kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày nay, khi xem xét các mối quan hệ giữa thành tích an toàn, lãnh đạo, văn hóa và thành tích tổ chức, chúng ta có thể nhận ra một sự thay đổi vượt bậc, đó là các tổ chức đã tiết kiệm được hàng triệu đô la chỉ bằng cách cải thiện thành tích an toàn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đó đánh giá cao sự tham gia của người lao động vào hoạt động an toàn đã chuyển hóa văn hóa hơn các khoản chi phí tiết kiện được. Niềm tin gia tăng, sự tham gia bền vững hơn và tinh thần lãnh đạo được cải thiện. Chính vì vậy, có thể nói “Thành tích an toàn tạo nên thành tích kinh doanh.”
AN TOÀN MANG MỌI NGƯỜI LẠI GẦN NHAU
Khi nói về an toàn, chúng ta sẽ nói về an toàn trong mọi hoàn cảnh, bao gồm an toàn cá nhân, an toàn công nghệ, an toàn sản phẩm, an toàn và sức khỏe cho bệnh nhân. An toàn đại diện cho một nhu cầu cơ bản của con người. Không ai phản đối về an toàn, và mọi người đều cần góp phần giữ gìn an toàn của bản thân và những người xung quanh.
Trong những ngày đầu triển khai chương trình an toàn dựa trên hành vi, khách hàng thường hỏi chúng tôi rằng các tổ chức có công đoàn có khác so với các tổ chức không có công đoàn không. Vào thời điểm đó, mọi người cho rằng mối quan hệ mâu thuẫn giữa người quản lý và người lao động trong các công ty có công đoàn sẽ làm giảm hiệu quả của một sáng kiến về an toàn được phát triển dựa vào sự tham gia của nhân viên. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu so sánh về sự cải thiện thành tích an toàn giữa 77 nhà máy có công đoàn và 75 nhà máy không có công đoàn, kết quả cho thấy không có sự khác biệt. Để chắc chắn, chúng tôi đã quan sát các mối quan hệ căng thẳng giữa người quản lý và công nhân trong một số tổ chức này, nhưng sự an toàn đủ quan trọng để họ tìm ra cách để làm việc cùng nhau.Thật vậy, an toàn mang mọi người lại với nhau ở tất cả các cấp và các phòng ban để cùng đóng góp cho một mục tiêu chung. Mỗi người trong một tổ chức chịu trách nhiệm về an toàn và mỗi cá nhân tự xác định vị trí duy nhất để xác định, hình thành và giảm thiểu tiếp xúc cho chính mình và những người khác. Khi mọi người bắt đầu tìm kiếm sự an toàn cho nhau, mọi người sẽ được gắn kết với nhau theo các cách khác. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau, giao tiếp nhiều hơn và xác định và giải quyết các vấn đề cùng nhau. Việc xử lý các vấn đề an toàn chung giúp tạo cơ hội để tương tác, gây ảnh hưởng và tham gia, cũng có thể là điều không xảy ra trong tổ chức khác.
CÔNG TÁC AN TOÀN GIEO NHỮNG NHÂN TỐ LÃNH ĐẠO
Khi công nhân và giám sát viên trực tiếp tham gia vào hoạt động an toàn, họ thường thấy mình ở những vị trí cần gây ảnh hưởng dù không có thẩm quyền. Chúng tôi thấy họ học cách xây dựng sự hỗ trợ thông qua các phương tiện xã hội và tương tác cá nhân thay vì phụ thuộc rất nhiều vào quyền lực chính trị hoặc chức danh. Ảnh hưởng xã hội là một kỹ năng hiệu quả cần có, và an toàn cung cấp các phương tiện và cơ hội để phát triển tinh thần lãnh đạo này.
Chúng tôi đã làm việc với các bộ phận nhân sự của tập đoàn để so sánh, đối chiếu và sắp xếp các năng lực lãnh đạo tổng quát của họ với các thực hành tốt và hành vi về lãnh đạo dựa vào an toàn được giới thiệu thông qua công việc làm cùng nhau. Trong mọi trường hợp, đã có sự liên kết gần như hoàn hảo giữa những gì họ muốn về lãnh đạo nói chung và những gì chúng tôi yêu cầu cụ thể trong lãnh đạo dựa vào an toàn. Khi có sự khác biệt trong mục tiêu lãnh đạo, chúng tôi thường nhận thấy các tổ chức kết hợp năng lực và kỹ thuật quản lý (có liên quan nhiều đến tầm ảnh hưởng giữ các cá nhân). Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp này, an toàn tạo ra những cơ hội lý tưởng để trau dồi và rèn luyện các kỹ năng lãnh đạo mong muốn.
AN TOÀN CẢI THIỆN VĂN HÓA TỔ CHỨC VÀ VĂN HÓA NÂNG CAO THÀNH TÍCH
Sự tham gia vào hoạt động an toàn giúp cải thiện thành tích thông qua hai cơ chế riêng biệt. Một cơ chế là trực tiếp: càng nhiều các nỗ lực hiệu quả để xác định và quản lý phơi nhiễm dẫn đến càng ít sự cố và tổn thương hơn. Một cơ chế khác là gián tiếp: Sự tham gia càng mạnh mẽ và tinh thần lãnh đạo càng rõ ràng hơn sẽ tạo ra văn hóa tổ chức bền vững hơn, từ đó dẫn đến cải thiện hiệu suất và hiệu quả tổng thể. Tầm quan trọng của cơ chế thứ hai này là không thể chối cãi: Lãnh đạo càng hiệu quả và văn hóa càng bền vững kết nối hiệu suất an toàn với hiệu suất thực hiện nói chung.
Nhiều nghiên cứu trong các thập kỷ được công bố trên các tạp chí thẩm định đã chỉ ra rằng các thuộc tính văn hóa có tương quan với thành tích an toàn cũng như có tương quan với thành tích kinh doanh. Hai thuộc tính này đã được thảo luận rộng rãi trong tài liệu nghiên cứu sau: một được đề cập trong các nghiên cứu Nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức (POS) và một được đề cập trong Thuyết trao đổi lãnh đạo – thành viên (LMX). POS dự đoán thành tích của nhân viên và truyền thông của tổ chức, hành vi công dân tổ chức, cam kết của tổ chức, xư hướng đổi việc, sự hài lòng trong công việc, sự hài lòng về lương và căng thẳng. LMX cũng liên quan đến một số chỉ số về thành tích kinh doanh bao gồm hiệu suất nhóm, hiệu suất nhiệm vụ, hiệu quả và hiệu suất của huấn luyện và xếp hạng giám sát, hiệu suất công việc khách quan và lỗi. Khi POS và LMX cải thiện về mặt an toàn, chúng sẽ cải thiện trong toàn tổ chức. Các mối quan hệ như thế này đã được chứng minh cho rất nhiều thuộc tính văn hóa. LÃNH ĐẠO DỰA VÀO AN TOÀN Không ai hiểu và ủng hộ những mối quan hệ giữa an toàn và văn hóa tổ chức nhiều như cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Paul O‘Neil đáng kính. Tác giả đã vinh dự gặp O’Neil khi ông là Chủ tịch của Công ty Giấy Quốc tế và tiếp tục tham khảo ý kiến của ông sau khi ông trở thành Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Alcoa vào năm 1987. O’Neil từng là Giám đốc điều hành cho đến năm 1999, và nghỉ hưu với tư cách là Chủ tịch vào cuối năm 2000. Nhiệm kỳ của ông tại Alcoa là một thành công lớn. Năm 1987, tỷ lệ tần suất xảy ra sự cố mất thời gian làm việc của Alcoa là 1,86. Năm 2002 là 0,12. Trong khi đó, giá trị thị trường của Alcoa, tăng từ 3 tỷ đô la lên 27,53 tỷ
An toàn đóng một vai trò trung tâm trong chiến lược kinh doanh của O’Neil. Trong buổi diễn thuyết đầu tiên trước các cổ đông của Alcoa, ông đã cam kết an toàn là ưu tiên hàng đầu của tổ chức kinh doanh tốt. Các kết quả trong nhiều thập kỷ minh chứng điều này, và trong một bài phát biểu năm 2009 cho các CEO chăm sóc sức khỏe, O’Neil đã thảo luận về chiến lược của ông và quan điểm của ông về các thành phần lãnh đạo không thể giảm lược. Ông nói, “trước hết, tôi nghĩ một nhà lãnh đạo thực sự cần thể hiện rõ những gì tôi gọi là những mục tiêu và khát vọng không thể chối cãi đối với tổ chức mà họ lãnh đạo, đó là điều rất cần thiết”. Đối với O’Neil, Không có tổn thương tại nơi làm việc là một trong những mục tiêu không thể chối cãi. Ông nói “trong một tổ chức thực sự tuyệt vời, thì người lao động không bao giờ bị thương tại nơi làm việc”. Ai có thể tranh luận với điều đó với không? Lưu ý rằng O’Neil, cựu Bộ trưởng Tài chính, đã không hề lãnh đạo tài chính. Ông ấy đã không đặt mục tiêu tăng 900% giá trị thị trường trong 14 năm tiếp theo, mặc dù đó chính xác là những gì ông ấy đã làm. Như ông đã nói với các CEO chăm sóc sức khỏe, trong một tổ chức thực sự tuyệt vời, tài chính không phải là một mục tiêu, nó là một hệ quả. Đó là kết quả của việc bạn làm tốt hơn những gì bạn làm. O’Neil biết rằng nếu ông có thể đạt được thành tích an toàn, ông cũng sẽ có thể vận dụng điều đó để xây dựng thành tích xuất sắc trong toàn tổ chức. Khi Alcoa trở thành công ty hàng đầu thế giới về an toàn, họ đã tăng khả năng phát triển và thịnh vượng. Tóm lại, các mối quan hệ giữa an toàn, sự gắn kết, lãnh đạo, văn hóa và thành tích thực hiện khiến cho an toàn trở thành chất xúc tác lý tưởng để cải thiện mọi lĩnh vực trong một doanh nghiệp. Khi an toàn được cải thiện đáng kể do kết quả từ sự tham gia của người lao động , đó không chỉ làm cho các con số được cải thiện hơn, mà còn củng cố văn hóa doanh nghiệp. Và một nền văn hóa bền vững có thể đạt được hiệu suất xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh.
Nếu bạn là một nhà lãnh đạo và có cái nhìn sâu sắc về vấn đề này, nó sẽ chuyển hóa mối quan hệ của bạn thành an toàn. Bạn sẽ bắt đầu thấy cơ hội để cải thiện nhiều hơn là các vấn đề cần giải quyết. Vai trò của bạn như một nhà lãnh đạo ra quyết định sẽ thay đổi. Suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi, và quyết định bạn đưa ra khi thay đổi. Bạn sẽ sẵn sàng cung cấp thời gian và năng lượng và chú ý cho an toàn. Không phải vì ai đó nói với bạn, không phải vì đó là một điều lớn lao trong công ty của bạn và bạn sẽ được thưởng vì nó, mà bởi vì đó là điều bạn nghĩ là quan trọng. Bạn nhận ra rằng bạn làm điều này. Và đó là mấu chốt.
Nguồn – Tham khảo Internet và – Trích sách “7 Insights into Safety Leadership” của Thomas R.Krause và Kristen J.Bell –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *