Kính bảo hộ chống hóa chất Bảo Bình

17.000

Thương hiệu: Bảo Bình/ Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

Ứng dụng: chống hóa chất văng bắn vào mắt

 

 

Kính bảo hộ chống hóa chất Bảo Bình

17.000