Kính bảo hộ chống hóa chất Bảo Bình

Thương hiệu: Bảo Bình/ Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

Ứng dụng: chống hóa chất văng bắn vào mắt