Bao thư vàng A4

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Xấp
Quy cách đóng gói 100 cái/ xấp