Phiếu xuất kho 1 liên A5

11.000

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Quyển
Quy cách đóng gói  100 tờ /quyển,

5 quyển/ lốc

Phiếu xuất kho 1 liên A5

11.000