Phiếu xuất kho 1 liên A5

11.000

Xuất xứVN
Đơn vị tínhQuyển
Quy cách đóng gói 100 tờ /quyển,

5 quyển/ lốc

Phiếu xuất kho 1 liên A5

11.000