Phiếu xuất kho 3 liên 13×19 cm

19.000

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Quyển
Quy cách đóng gói 50 set/quyển,

5 quyển/ lốc

Phiếu xuất kho 3 liên 13×19 cm

19.000