Giấy in liên tục 1 liên, (1 liên chia 2) 240 x 279 mm

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Thùng