Giấy in liên tục 1 liên 380 x 279 mm

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Thùng