Giấy in liên tục 2 liên, (2 liên chia 2) 210x 279 mm

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Thùng