Giấy in liên tục 3 liên , ( 3 liên chia 2 ) 210 x 279 mm

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Thùng