Giấy in liên tục 4 liên, (4 liên chia 2) 240 x 279 mm

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Thùng