Giấy A0

5.000

Xuất xứVN
Đơn vị tínhTờ
Giấy A0

5.000