Giấy Ford A4 80 gsm

75.000

Mã Sản Phẩm
Xuất xứ Thái
Đơn vị tính Ream
Quy Cách đóng gói 500 tờ/ream

Mã Sản Phẩm
Xuất xứ Thái
Đơn vị tính Ream
Quy Cách đóng gói 500 tờ/ream
Giấy Ford A4 80 gsm

75.000