Dây rút nhựa- Dây gút nhựa 8*400mm (100 sợi/bịch)

35.000

Dây rút nhựa dùng cột, cố định miệng bao, đồ vật

Dây rút nhựa- Dây gút nhựa 8*400mm (100 sợi/bịch)

35.000