Phiếu nhập kho 1 liên A5

11.000

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Quyển
Quy cách đóng gói 100 tờ /quyển,

10 quyển/ lốc

Phiếu nhập kho 1 liên A5

11.000