Phiếu nhập kho 2 liên A4

25.000

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Quyển
Quy cách đóng gói 50 set/quyển,

5 quyển/ lốc

Phiếu nhập kho 2 liên A4

25.000