Phiếu xuất kho 2 liên A4

24.500

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Quyển
Quy cách đóng gói 50 set/quyển,

5 quyển/ lốc

Phiếu xuất kho 2 liên A4

24.500