Giấy in liên tục 5 liên 249 x 279 mm

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Thùng