Phiếu nhập kho 1 liên 13×19 cm

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Quyển
Quy cách đóng gói 100 tờ/quyển,

10 quyển/ lốc