Phiếu nhập kho 3 liên A4

35.000

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Quyển
Quy cách đóng gói 50 set/quyển,

5 quyển/ lốc

Phiếu nhập kho 3 liên A4

35.000