Giấy in liên tục 2 liên , (2 liên chia 2) 240 x 279 mm

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Thùng