Giấy in liên tục 3 liên, (3 liên chia 2) 240 x 279 mm

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Thùng