Biên nhận 1 liên

3.000

Mã Sản Phẩm MH000307
Xuất xứ VN
Đơn vị tính Quyển
Quy cách đóng gói 80 tờ/quyển,

5 quyển/ lốc

Biên nhận 1 liên

3.000