Giấy note 3×2 OT21-005

6.000

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Xấp
Quy cách đóng gói 100 tờ/ xấp
Giấy note 3×2 OT21-005

6.000