Sổ da CK5-104 trang

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Quyển
Quy cách đóng gói 5 quyển/lốc