Dây rút nhựa- Dây gút nhựa 5*250mm

15.000

Dây rút nhựa dùng để cột cố định đồ vật, cột miệng bao,…

Dây rút nhựa- Dây gút nhựa 5*250mm

15.000