HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ BỨC XẠ

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ứng dụng bức xạ ngày càng phổ biến trong các lĩnh vực như:  Y tế, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp…..

Việc sử dụng các thiết bị bức xạ đi kèm với nhiều mối nguy, rủi ro ảnh hưởng đối với sức khỏe con người và môi trường xung quanh, vì vậy khi sử dụng các thiết bị bức xạ cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu pháp lý. Trong khuôn khổ cho phép, xin tóm tắt một số quy định pháp lý cần phải thực hiện trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.

 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, nếu chưa có thì phải làm (1 bộ hồ sơ trước khi đưa thiết bị vào sử dụng).
 2. Các khai báo thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép (nếu có thay đổi so với giấy phép).
 3. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Cục an toàn bức xạ cấp).
 4. Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ.
 5. Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn bức xạ.
 6. Chứng chỉ nhân viên bức xạ (Nhân viên vân hành thiết bị).
 7. Hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ.
 8. Kết quả theo dõi liều kế của nhân viên bức xạ, liều kế phông môi trường (thường hợp đồng với đơn vị có chức năng cung cấp liều kế).
 9. Hồ sơ bảo dưỡng nâng cấp, sữa chữa nguồn, thiết bị và hệ thống bảo đảm an toàn bức xạ.
 10. Kết quả thanh, kiểm tra của cơ quan nhà nước (biên bản nếu có).
 11. Kết quả đánh giá an toàn, kiểm xạ môi trường định kỳ.
 12. Nhật ký vận hành thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ.
 13. Biên bản kiểm đếm nguồn phóng xạ, bức xạ.
 14. Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ hàng năm.
 15. Kế hoạch ứng phó sự cố trong quá trình tiến hành công việc bức xạ.
 16. Biên bản, kết quả diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại đơn vị định kỳ.
 17. Các biển cảnh báo, hướng dẫn, nội quy…khu vực đặt nguồn bức xạ.
 18. Các yêu cầu khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cơ quan quản lý nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *