Giải đáp thắc mắc ý kiến của các doanh nghiệp về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Đồng Nai.

Tại hội nghị đối thoại an toàn vệ sinh lao động Tỉnh Đồng Nai 2023, một số ý kiến, vướng mắc của các doanh nghiệp đã được đại diện SLĐTBXH Đồng Nai trả lời, xin chia sẻ tóm tắt để mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu thực hiện để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Câu hỏi 1: Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động thì người lao động thuộc nhóm 3 trước khi phân công công việc phải được HL. Doanh nghiệp đã ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để huấn luyện. Tuy nhiên, có thời điểm doanh nghiệp có nhu cầu tuyển rất ít lao động nhóm 3 khoảng 3 hoặc 4 người do đó việc tổ chức huấn luyện gặp khó khăn vì số lượng ít khó tổ chức.

Trả lời:

Doanh nghiệp có thể liên hệ các đơn vị có chức năng HL để cử người lao động đến để được HL gộp với các doanh nghiệp khác.

Câu hỏi 2: Người lao động làm nhiều công việc nhóm 3 vậy thẻ an toàn lao động ghi như nào ?

Trả lời:

Công việc của người lao động phải được ghi trong thẻ an toàn do đó NLĐ làm nhiều công việc thì các công việc đó phải được ghi trong 1 thẻ vì thẻ an toàn thường xuyên phải đem theo trong người lao động

Câu hỏi 3: Người lao động đã có Bằng đại học (ngành cơ khí), khi làm công việc nhóm 3 (thợ hàn) thì có cần phải có chứng chỉ đào tạo thợ hàn không?

Trả lời:

Bắt buộc phải có vì trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn quy định: Chỉ những người có chứng chỉ về công việc hàn, được huấn luyện về an toàn lao động và được cấp thẻ an toàn mới được phép thực hiện công việc hàn.

Câu hỏi 4: Tai nạn lao động ở mức nào thì người lao động mới phải đi giám định mức suy giảm khả năng lao động?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 38, Luật ATVSLĐ: NSDLĐ phải giới thiệu NLĐ bị TNLĐ, BNN được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động. Do đó, không phân biệt tai nạn ở mức nào mới đi giám định

Câu hỏi 5: Mẫu xác nhận vụ việc tai nạn giao thông trên đường đi làm và về để hưởng chế độ khi tuyến đường không có cảnh sát giao thông?

Trả lời:

Tại Thông tư số 28/2021/TT-BLĐ-TBXH ngày 28/12/2021 của Bộ LĐ-TBXH có ban hành mẫu xác nhận tai nạn giao thông trên tuyến đường đi làm và về. Do đó, các doanh nghiệp triển khai cho người lao động biết và cung cấp mẫu, hướng dẫn cho người lao động đến Công an cấp xã hoặc UBND cấp xã để được xác nhận

Câu hỏi 6: NSDLĐ có phải trả tiền lương và chi phí y tế cho những trường hợp bị tai nạn giao thông trên đường đi làm và về không?

Trả lời: Hiện tại, các quy định của pháp luật chưa có quy định bắt buộc NSDLĐ phải trả các chi phí trên cho người lao động. Tại khoản 3, Điều 15, Thông tư số 28/2021/TT-BLĐ-TBXH ngày 28/12/2021 của Bộ LĐ-TBXH quy định trách nhiệm của NSDLĐ phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết về trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Bộ luật Dân sự với bên gây ra tai nạn lao động hoặc tai nạn trên đường đi và về . Do đó, khuyến khích NSDLĐ chi trả cho người lao động.

Câu hỏi 7: Người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp như nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế, khoản 1 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Do đó, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì 6 tháng khám sức khỏe định kỳ một lần và 6 tháng khám phát hiện bệnh nghề nghiệp một lần

Câu hỏi 8: Một số công việc tại doanh nghiệp có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng chưa có trong danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy, doanh nghiệp phải làm gì để được công nhận công việc NNĐHNH

Trả lời: Bộ Lao động – TBXH ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động. Do đó, tại Điều 10 của Thông tư quy định các doanh nghiệp liên hệ các đơn vị có đủ chức năng để tiến hành đánh giá các công việc để có cơ sở đề nghị Bộ Lao động – TBXH xem xét bổ sung vào danh mụcnghề

Câu hỏi 9: khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến.

Trả lời:

Theo điều 3 NĐ số 04/2023 NĐ-CP Ngày 13/02/2023 quy định “2. Khai báo đến Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội tại địa phương bằng hình thức nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Tỉnh trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật có quy định khác”

Tuy nhiên, tại tỉnh Đồng Nai đang thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng chỉ số PCI. Do đó, Sở Lao động – TBXH tiếp nhận hồsơ khai báo thiết bị của các doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến

 

Nguồn: Sở Lao Động và Thương Binh Xã hội Tỉnh Đồng Nai năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *